top of page

ABOUT

Lab 5 Soundworks รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์และออกแบบเสียงให้กับสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ทั้งงานเชิงพาณิชย์และศิลปะ อย่าง โฆษณา ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ การ์ตูนซีรี่ส์ ละครเวที แอพพลิเคชั่น เพลงสำหรับองค์กรหรืองานอีเว้นท์ต่างๆ รวมไปถึงศิลปะเสียงจัดวาง (sound art/ sound installation) และการออกแบบเสียง (sound design)

 

Lab 5 Soundworks มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์และออกแบบเสียงดนตรีให้คุณอย่างครบวงจร เพื่อความสมบูรณ์แบบของชิ้นงานแต่ละชิ้นความถนัดและความสนใจที่หลากหลายของเราสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ Lab 5 Soundworks ยังต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ทางดนตรีให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจ พร้อมสนุกไปกับเกร็ดความรู้ต่างๆ ในวงการดนตรีทั้งด้านเชิงพาณิชย์และศิลปะผ่านบทความในเว็บไซต์ของเราด้วย

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ Contact

 

สรัญรัตน์ แสงชัย (มีน)

 • Sound Artist/Composer/Arranger/อาจารย์พิเศษ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 • การศึกษา

  • ดุริยางคศาตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร               เกียรตินิยมอันดับ 1

  • ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) การประพันธ์ดนตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคภูมิ เจริญวิริยะ (น๊อต)

 • Composer/Arranger/Bassist

 • การศึกษา

  • ดุริยางคศาตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร               เกียรตินิยมอันดับ 2

  • กำลังศึกษานิเทศศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

bottom of page